لوگو کتابخانه بابل

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

مرگ یزدگرد

در باب پادشاهی و مرگ

در باب پادشاهی و مرگ «پادشاه‌بودن بهتر است یا مرگ؟». در برزخ واپسین لحظات زوال ساسانیان، یکی از سرداران یزدگرد جلوی چشم ما نقش کارآگاهی

سهراب کشی

خارهای زهردار هرز تیغ‌زار

خارهای زهردار هرز تیغ‌زار   دائرةالمعارف‌ها و کتاب‌های درسی به ما می‌گویند حماسه‌ها نوشته می‌شوند تا هویتی برای ملتی خلق کنند، تا حس پیوند معناداری

تظاهر در تظاهر

تظاهر در تظاهر   من گاهی اینجا «معرفی کتاب» می‌نویسم. می‌آیم و ادعا می‌کنم چیزهایی که می‌گویم در کتاب‌ها هستند. اما شما از کجا مطمئن

شب هزار و یکم

ویرانی تاریخ و آینده‌ٔ ناانسانی

ویرانی تاریخ و آینده‌ٔ ناانسانی   تاریخ را چه کسی می‌نویسد؟ این تاریخ ستبر، غرورآفرین، فاشیستی و مردانه را چه کسانی نوشته‌اند و چه کسی