لوگو کتابخانه بابل

اعترافات آگوستین

درباره اعترافات آگوستین قدیس

پلکان بهشت

پلکان بهشت دربارهٔ «اعترافات» آگوستین خداوندا … من برای خود به مسئله‌ای بدل گشته‌ام… آگوستین | اعترافات، ۱۰:۱۶ آن‌که خودش برای خودش مسئله‌ای شده، خوب