لوگو کتابخانه بابل

اسطوره

اسطوره و ادبیات کتابخانه بابل

اسطوره و ادبیات رئالیستی

اسطوره و ادبیات رئالیستی ــ برای بشریت راهی وجود ندارد که به سادگیِ دو به‌علاوهٔ دو یا خط مستقیم به سعادت برسد.  فریدریش دورنمات ــ

کتاب بورخس علی شاهی کتابخانه بابل

کتاب بورخس

کتاب بورخس   این متن ترجمه‌ی بخش کوچکی است از رساله‌ی «کتاب الکتابت» اثر ابن حقّان بخاری فیلسوف اندلسی قرن پنجم. از آن‌جا که کتاب

ادیسه هومر

دروازهٔ بوطیقا

دروازهٔ بوطیقا نگاهی به مفهوم دروغ در ادیسه‌ هومر     اولیس به کالیپسو می‌گوید: «ای الهه‌ی نیرومند، از من خشمگین مباش. من نیک می‌دانم

حماسه ها و زمین ها

حماسه‌ها و زمین‌ها

حماسه‌ها و زمین‌ها نگاهی به رابطهٔ حماسه و ارزش‌های جمعی ‌ حماسه‌ها بیش از آن‌که با شمشیرها و خون‌ها، با جنگ‌ها و لشکرها، در رابطه