لوگو کتابخانه بابل

اروخ اسپینوزا

رساله‌ی سیاسی

قدرت اسپینوزا و سیاست رهایی‌بخش

قدرت اسپینوزا و سیاست رهایی‌بخش   بعید بود هم‌عصران اسپینوزا تحقق اندیشه‌‌های سیاسی نابهنگام و شگفت‌آور او را توانسته باشند به اندازه‌ی مردمان عصر ما