لوگو کتابخانه بابل

ارنست همینگوی

پیرمرد و دریا

رمان انگیزه و دیوانگی

رمان انگیزه و دیوانگی   اگر می‌خواهید داستانی درباره‌ی «انگیزه» بنویسید بهترین راه این است که یک شخصیت معقول را با یک تصمیم دیوانه‌وار درگیر