لوگو کتابخانه بابل

ادموند برک

تاملاتی بر انقلاب فرانسه

انقلاب، ملخ‌ها و گاوها

انقلاب، ملخ‌ها و گاوها   لابد همه‌ی شما پرسش مشهور عباس‌میرزای ولیعهد از ژنرال فرانسوی را شنیده‌اید، پرسشی سترگ که همچون سیاهچاله‌ای هولناک تمامی پرسش‌های