ادبیات

عکس مقاله اشباح بورخس

اشباح بورخس

درباره‌ی «نقد خیالی» در آثار بورخس ۱.  داستان «هرون»ها: راوی داستان «تلون، اوکبر، اوربیس ترتیوس» اثر بورخس، به جلد یازدهم دایره‌المعارفی دست می‌یابد که درباره‌ی

یک هزار و یک شب کافکایی

یک هزار و یک شب کافکایی

یک هزار و یک شب کافکایی – سراسر کشور را افسانه فرا گرفته است.+ چه؟ یک پیام سیاسی؟ کشور؟– نه نه. منظورم این است که