لوگو کتابخانه بابل

ادبیات فارسی

طبقۀ مبتلا به بی‌عدالتی

طبقۀ مبتلا به بی‌عدالتی   چرا بی‌عدالتی منجر به بی‌اخلاقی می‌شود؟ آیا انسان «مبتلا به بی‌عدالتی» برای گرفتن حق پایمال شده‌اش از هر حدی می‌گذرد؟