لوگو کتابخانه بابل

ابراهیم یونسی

اصالتِ خودخواهی!

اصالتِ خودخواهی!

اصالتِ خودخواهی!   سرنوشت این کودک چه خواهد شد؟ او که از دیدن درختانی که هرس میشوند سخت ناراحت می‌شود، چون فکر می‌کند دردشان می‌گیرد

تریسترام شندی

داستان ــ بازی

داستان ــ بازی   اگر کمی از این متن فاصله بگیرید و کل آن‌را نگاه کنید احتمالاً قسمتی از آن نظرتان را جلب خواهد کرد.