لوگو کتابخانه بابل

آگوستین

آگوستین قدیس اعترافات خطابه و خداوند کتابخانه بابل

خطابه و خداوند

خطابه و خداوند دربارهٔ اعترافات آگوستین   چه می‌شود اگر یک تائب، به جای گوشه‌ای دنج و تاریک در یک کلیسای خلوت، میدانِ شهر را

درباره اعترافات آگوستین قدیس

پلکان بهشت

پلکان بهشت دربارهٔ «اعترافات» آگوستین خداوندا … من برای خود به مسئله‌ای بدل گشته‌ام… آگوستین | اعترافات، ۱۰:۱۶ آن‌که خودش برای خودش مسئله‌ای شده، خوب

تبعات یک تخطی هولناک

تبعات یک تخطی هولناک

تبعات یک تخطی هولناک   ماجرا با یک سرپیچی شروع شد. سرپیچی از رادیکال‌ترین فیگور تاریخ الاهیات مسیحی، پولس قدیس. همو که جایی جمله‌ای با