لوگو کتابخانه بابل

آلمان

Karoline Von Gunderrode کارولینه فون گندررده

زمین وطن من نشد

کارولینه فون گوندَررُده[1]، شاعربانوی آلمانی قرن نوزدهم و «زمانۀ ناسازگار» او   در دهه‌های پایانی قرن هجدهم، آسمان در زایش هنرمندان، در اعطای نوابغ به

ترازوی ترجمه در ایران

ترازوی بی‌توازن ترجمه در ایران

حق‌وردی کجا ماند؟   ۱. مقصود یا نتیجۀ نهایی کار ترجمه، جهانی‌شدن ادبیات ملت‌هاست. طبیعی است؛ ادبیات باستانی ملت‌ها، چون از میراث اسطوره و قصص

اومبرتو اکو فاشیسم ابدی

فاشیسم ابدی

  اوژن یونسکو زمانی گفته بود «فقط کلمات به حساب می‌آید، باقی همه وراجی است». به اعتقاد اومبرتو اکو، عادات زبانی ما سمپتوم‌ها یا علائم