لوگو کتابخانه بابل

آرنه یوهان وتلسن

همدردی با درد

همدردی با درد

همدردی با درد   درد چیزی اجتناب‌ناپذیر است. درد پدیده‌ای‌ست که ناگزیر در زندگی هر فردی هست و خواهد بود. درد پدیده‌ای‌ست تک‌وجهی. دردی که