لوگو کتابخانه بابل

آبتین گلکار

جبار

شکسپیر و سیاست؟ پس اقتصاد چی؟

شکسپیر و سیاست؟ پس اقتصاد چی؟   تصور می‌کنید شکسپیر چقدر می‌ارزد؟ منظورم ارزش دلاری اوست. نرفتم بگردم ببینم کسی این فکر به ذهنش خطور