لوگو کتابخانه بابل

ویرایش

ویرایش ویراستار ویراستاری از نگاه بیرون کتابخانه بابل

ویراستاری از نگاه بیرون

ویراستاری از نگاه بیرون با نگاه به شرایط امروز نشر ـــ شرایطی که تنگنا از پس تنگنا می­‌آورد ــ شاید کمتر مترجمی پیدا شود که

یادداشت‌های ویراستار

چرا بازیگرها و ورزشکارها بلد نیستند بنویسند؟

چرا بازیگرها و ورزشکارها بلد نیستند بنویسند؟ چرا ورزشکارها و بازیگرها برایشان مهم نیست که درست‌نویسی یاد بگیرند و بتوانند حرف‌هایشان را درست بنویسند و خودشان بنویسنده؟ این یادداشت پاسخی‌ست به این پرسش‌ها.

یادداشت‌های کتابفروش خیابان انقلاب

سلبریتی جذاب کتاب‌باز

یادداشت‌های کتابفروش خیابان انقلاب ــ‌۲ ؛ چرا سلبریتی‌ها دوست دارند کتابخوان به نظر برسند؟ کتابخوان به نظر رسیدن چه جذابیتی برای سلبریتی‌ها دارد؟