لوگو کتابخانه بابل

غیرداستانی

زنی در برلین

زنان در جنگ

زنان در جنگ   بیایید از جلد کتاب شروع کنیم: چرا نویسنده کتابش را با نام واقعی‌اش منتشر نکرده؟ ترس؟ شرم؟ ملاحظات اجتماعی؟ ترفند ادبی؟

زیر تیغِ هر کجا

زیر تیغِ هرکجا

زیر تیغِ هرکجا   «یک جای کار می‌لنگد.» اولین جمله‌ای که در مارش بی‌نقص نظام‌های توتالیتر به اولین ذهن خطور می‌کند معمولاً چنین جمله‌ای‌ست. لحظه‌ای

عشقی کوتاه، به‌بلندای ابدیت

عشقی کوتاه، به‌بلندای ابدیت

عشقی کوتاه، به‌بلندای ابدیت   احتمالاً هیچ مخاطبی لحن عاشقانهٔ آلبر کامو را تا پیش از انتشار این نامه‌ها نه خوانده بود نه تصور کرده

جهان کتاب‌ها

جهان کتاب‌ها

 جهان کتاب‌ها   در نظر یک عاشق ادبیات، یکی از جدی‌ترین مسائل ادبی، نحوه‌ی تأثیر متن‌ها بر جهان است. کتاب‌ها چگونه بر جهان اثر می‌گذارند؟

برج و میدان،‌از فراماسونری تا اینستاگرام

از فراماسونری تا اینستاگرام

از فراماسونری تا اینستاگرام   تاریخ‌دان مشهور در این کتاب سروقتِ پستوهای پنهان‌پیدای تاریخ رفته است. سراغ آن پستوها که همیشه آبستن شایعه و اوهام‌اند.

تورات پست‌مدرن

تورات پست‌مدرن کتاب را باز می‌کنید و به اولین صفحه‌اش برمی‌خورید:   ۶ میلیون سال پیش ــ آخرین نیای مشترک انسان و شامپانزه. ۲/۵ میلون

روح پراگ

آخرین دقایق اعدامی

آخرین دقایق اعدامی دههٔ شصت میلادی. پراگ. خورشیدِ پراگ مردد و بی‌رغبت خودش را از کوه‌های هربنی بالا می‌کشد. زندانیِ محکوم به اعدام آخرین طلوع

واقعیت ناپیدا

تا سیاهچالهٔ تخیل

تا سیاهچالهٔ تخیل   این کتاب به‌بهترین نحو نشان می‌دهد که یک دانشمند چطور می‌تواند نویسنده هم باشد؛ می‌تواند همان‌قدر که عدد و فرمول بلد

تعهد اهل قلم

توی صورت کدام‌ یکی، اول تف کنم؟

توی صورت کدام‌ یکی، اول تف کنم؟   از آخرین باری که روزنامه خوانده‌اید چند وقت می‌گذرد؟ از آخرین باری که رغبت کرده‌اید روزنامه‌ای را

در جستجوی نشانه

مگر خاک و مگر سنگ

مگر خاک و مگر سنگ   جهان آشفته‌تر از آن است که برای ما معناهای منظم و مرتبی همچون زبان و ادبیات بسازد. کاملاً برعکس،