لوگو کتابخانه بابل

رویداد

موسسه انتشارات امیرکبیر عبدالرحیم جعفری

یادبود موسسه انتشارات امیرکبیر

یادبود ۷۲ سالگی مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر | در کلاب‌هاوس کتابخانهٔ بابل برگزار می‌شود: با حضور داریوش آشوری، عباس میلانی، رضا فرخ‌فال، و محمدرضا جعفری