لوگو کتابخانه بابل

روان‌کاوی

مغاک جنون جورج اتوود ترجمه پیوند جلالی و آرش مهرکش

درمان دردناک

درمان دردناک   جنون؟ کدام جنون؟ چه زمانی می‌توان به فردی برچسب مجنون زد یا او را دوقطبی، مالیخولیایی یا روان‌پریش نامید؟ آیا روش روانشناسی

توتم و تابو

عقده‌ی اودیپ و نجاست مقدس

عقده‌ی اودیپ و نجاست مقدس   به چه دلیل منعی بنیادین همچون منع زنای با محارم حتی در میان اقوام بدوی نیز دیده می‌شود؟ به

فروید بر مبل قرمز

فروید بر مبل قرمز

فروید بر مبل قرمز فردی را در نظر بگیرید که روی مبل قرمز معروف دراز کشیده است، عرق کرده و مضطرب، قرار است هرچه به

تقریر عشق

تقریر عشق

تقریر عشق   پرداختن به سوالی نظیر اینکه چرا انسان قرن بیست و یکمی با وجود پشت‌سر گذاشتن اعصار متمادی و تکامل زیست‌شناسانه و سنتی

از دور به نزدیک

از دور به نزدیک

از دور به نزدیک   شاید ساده‌ترین راه تعریف سینما و نقاشی این باشد: سینما هنر تصاویر متحرک است و نقاشی هنر تصاویر ثابت. حال

دانستنِ آگاهی

دانستنِ آگاهی   اگر مغز را نه عضوی از پیکرۀ انسانی بلکه موجود مستقلی در نظر بگیریم که همچون دیگر موجودات طبیعی تاریخچه‌ای تکاملی پشت

در باب لذت مرگ‌های کوچک

در باب لذت مرگ‌های کوچک   نظریه‌ی روانکاوی بر یک اصل مشهور استوار است، اصل لذت. انسانها در جستجوی تجربه‌ی لذت و ارضای میل خود

تفسیر خواب

رؤیای فروید…

رؤیای فروید…   صد و پنجاه سال پیش، یک عصب‌شناس یهودی رؤیایی در سر داشت. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: «چیزی در