لوگو کتابخانه بابل

دیگر

آخرین فرصت

آخرین فرصت   امروز بحران‌های زیست‌محیطی و بنیادگرایی بازارمحور درهم‌تنیده‌اند. مشخصهٔ برجستهٔ سرمایه‌داری همین درهم‌تنیدگی و جدایی‌ناپذیریِ بحران (محیط زیستی و اقتصادی) از منطق حاکم

جورجو آگامبن اجتماع آینده

نَه…

نَه… دربارهٔ «اجتماع آینده» آگامبن   کاغذی از وسط به‌گونه‌ای تا خورده که به دو قسمت مساوی و مشابه تقسیم شده. روی یک قسمت کلمه‌ی

در جستجوی نشانه

مگر خاک و مگر سنگ

مگر خاک و مگر سنگ   جهان آشفته‌تر از آن است که برای ما معناهای منظم و مرتبی همچون زبان و ادبیات بسازد. کاملاً برعکس،