لوگو کتابخانه بابل

تاریخ

نوروزنامه

نامهٔ داد و دانایی و زیبایی

نامهٔ داد و دانایی و زیبایی   در بهار چی بهتر از نوروزنامه رساله‌ای کم‌حجم، منسوب به خیّام، همان خیّام بزرگ، خیّام «خودمان»، و طبیعتاً

تاریخ انقلاب روسیه

پیامبر مورخ

پیامبر مورخ   اینکه روش و منش یک نثر تاریخ‌نگارانه چگونه باید باشد، بحث درازدامنی‌ست. سبک‌ها و مکتب‌های تاریخ‌نگاری از یک منظر سبک‌ها و مکتب‌های

شکسپیر و کارناوال پس از باختین

بدن، هرزه‌گویی، ضیافت

بدن، هرزه‌گویی، ضیافت   در کارناوال چه نیرویی به حرکت درمی‌آید و آن نیرو چه قوه‌ی جاسنگین متضادی را دست‌کم یک‌چند پس می‌راند؟ کارناوال جشنوار‌هٔ بدن‌ها

تاریخ بی‌خردی

چارهٔ دیگری نداشت؟

چارهٔ دیگری نداشت؟   «چارهٔ دیگری نداشت». این جملهٔ آرتور شلزینگر را دربارهٔ جان‌ اف. کندی شاید بتوان «جملهٔ خلاص» حکمرانان چپه‌شدهٔ تاریخ دانست. جمله‌ای

جهان چگونه مدرن شد

مدرنیته

مدرنیته   فرض کنید که دیرزمانی در جایی تاریک به سر برده‌اید. جسم و جان‌تان با ظلمت عجین شده است. هیچ خاطره‌ای از روشنایی ندارید.