لوگو کتابخانه بابل

ادبیات نمایشی

انسان، بی‌ ردای خدایی

انسان، بی‌ ردای خدایی   خدایان سرنوشت را باور نمی‌کنند و آنچه از میان لب‌های جادوگران گوریده بیرون می‌جهد، در نظرشان زوزۀ بادی‌ست که فقط

عروسکخانه

زن‌ها، دیوارها، درها

زن‌ها، دیوارها، درها یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های یک داستان، رخدادی اپیفانیک است. رخداد اپیفانیک یعنی تجلی چیزی که قبلاً در مورد واقعیت نمی‌دانستیم و یکهو

شکسپیر معاصر ما

زنازادهٔ زمان خویش بودن

زنازادهٔ زمان خویش بودن   ناغافل به کسی می‌گویید بیا شکسپیر بخوان. جواب حاضرآماده: در جهانی که داعش دارد چرا شکسپیر بخوانم؟ در دورانی که