یاسمن اسماعیلی

شهرهای نامرئی

در ائودوسیا، که از هر سو به بالا و پایین گسترده است و کوچه‌های تنگ و پیچ در پیچ، پلکانها، درهای زاویه‌دار، خانه‌های قدیمی و نیمه‌خراب دارد، قالیچه‌ای نگهداری می‌شود که می‌توانی با تامل در

(ادامه...)

والتر گروپیوس و مانیفست باوهاس

در تار و پود تا اینجا به تفاوت مفهوم خلق و نوآوری استعاره‌ای در معماری، و نیز به جایگاه استادکاری یا پیشه‌وری (یا همان craftsmanship) و سنت در گذر از معماری دیروز به امروز پرداختم.

(ادامه...)

غبارروبی از سنت

فرهنگ در ریشه‌ها می‌روید و در همه آونگ‌ها جاری می‌شود، به برگ و گل و جوانه می‌رسد، و مانند خونی‌سبز، از سلولی به سلول دیگر جاری‌می‌شود و با بارش باران رها می‌شود، چون عطر گل‌های

(ادامه...)

معماری از نگاه کِرَفت

اگر بخواهیم تار و پود هر بنا را چه پیش از ساخته شدن و چه با نگاه به بناهای ساخته شده، از هم بگشاییم، هر عنصر را مشاهده کنیم، رشته‌ها و رج‌ها را بشمریم و

(ادامه...)

خلق یا بازنمودی استعاره‌ای

فضای معماری از به هم پیوستگی و چیدمان اجزایی پدید می‌آید که ساخته دست هستند و نوع شکل‌گیری و ترکیب این المان‌ها بازتابی است از خواسته‌های انسانی. معمار سازنده همچون بافنده لحاف چهل تکه‌ای است

(ادامه...)

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.