لوگو مجله بارو

کامران بزرگ‌نیا

از خاک و خاطره

فوگ مرگ

فوگ مرگ پاول سلان   شیرِ سیاه صبحدم می‌نوشیمش غروبها می‌نوشیمش ظهرها و صبحها می‌نوشیمش شبها می‌نوشیم و می‌نوشیم گوری می‌کَنیم در هوا آنجا که تنگ نیست جا مردی‌ست در خانه بازی می‌کند با مارها می‌نویسد می‌نویسد وقتی‌که تاریکی بر آلمان موی طلاییت مارگاریته می‌نویسد و بیرون می‌زند از خانه و ستارگان می‌درخشند سوت می‌زند تازیهایش[1] را بسوی خود سوت می‌زند جهودهایش را به‌پیش وامی‌دارد گوری بِکَنند در زمین دستور می‌دهد به ما حالا بنوازید آهنگ رقص را   شیر

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.