لوگو مجله بارو

کامبیز غفوری

از قلب مطبوعات

اثری که «دنیا»ی ارانی بر ایران گذاشت

اثری که «دنیا»ی ارانی بر ایران گذاشت   شاید اغراق نباشد اگر بگوییم هیچ نشریه‌ای در تاریخ مطبوعات ایران به اندازه «دنیا» به طور مستقیم بر سیاست ۸۰ سال اخیر ایران اثر نگذاشته است. در سال‌ها ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۴، تنها ۱۲ شماره از این نشریه منتشر شد. «حلقه دنیا» اما در وقایع دهه‌های بعد، به طور مستقیم و غیر مستقیم، ایفای نقش کرد. افرادی که دنیا گرد هم آورد، هم بر شکل‌گیری و هم بر کیفیت جریان و احزاب چپ

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.