لوگو مجله بارو

پریسا رفائی

هـ/حک

عقل زیردست و بخت زبردست

شرح یک بیت از یکی از غزلیات سعدی  ‌ سعدی غزلی بسیار مشهور دارد که همۀ ما حداقل بیت ابتدایی آن را شنیده‌ام: همه عمر برندارم سر از این خمار مستی                              که هنوز من نبودم که تو در دلم نشتی این غزل ــ چنان که از مختصات شعر عاشقانۀ قرون 7 و 8 در سبک عراقی برمی‌آید ــ پر است از مفاهیم و مضامین عاشقانه. سعدی روایت عاشقی را از خودش ــ یک عاشق نیازمند و نازکش ــ شروع

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.