لوگو مجله بارو

پریسا رفائی

هـ/حک

عقل زیردست و بخت زبردست

عقل زیردست و بخت زبردست   شرح یک بیت از یکی از غزلیات سعدی  ‌ سعدی غزلی بسیار مشهور دارد که همۀ ما حداقل بیت ابتدایی آن را شنیده‌ام: همه عمر برندارم سر از این خمار مستی                              که هنوز من نبودم که تو در دلم نشتی این غزل ــ چنان که از مختصات شعر عاشقانۀ قرون 7 و 8 در سبک عراقی برمی‌آید ــ پر است از مفاهیم و مضامین عاشقانه. سعدی روایت عاشقی را از خودش ــ یک

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.