نیما جانمحمدی

شب

گل‌های قالی شب‌ها ناپدید می‌شوند، وقتی زنان روستا پوست تو را به پوست ماه پیوند می‌زنند پوستْ سطح و ماهْ خال پوست مَسکن و ماهْ مقام شب در تو هزار شب می‌پراکند. ماه توسیعِ لک‌های

(ادامه...)

بداهه، ناپیدایی و فرم‌های فانی

بخش سوم به من گوش کن حقیقتی راستین را به تو می‌گویم این تنها قلمرو پادشاهی است پادشاهی لمس کردن لمس کردن چیزهای در حال ناپدید شدن.— آراکِلیس گیرمای در نوشته‌های پیشین، هر بار فشار

(ادامه...)

در سکوت

Shiota Chiharu, In Silence Burnt Piano, burnt chair, black wool Installation view: State of Being, Art Centre Pasquart, Biel/Bienne, Switzerland, 2008  چگونه می‌توان صدای مردگان را ضبط کرد؟ در ساحت کدام فضای صوتی می‌توان آن

(ادامه...)

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.