لوگو مجله بارو

ناصر نبوی

نوشتار پاره‌پاره

گفتگو در باغ

گفتگو در باغ   مسکوب: «دو ماه است که به سراغ این یادداشت‌ها نیامده‌ام. هر فرصتی – کم یا زیاد – صرف «گفت‌وگو در باغ…» شد و هنوز اول عشق است، خیلی مرا پیچانده. کشمکش و کشتی با این نوشته گاه مرا از نفس می‌اندازد: فکر باغ (= مأوای تن، مأوای روح+کودکی و جوانی+رؤیا، آرزو و خیال) و برکنده شدن از آن، بیرون افتادن از باغ (= مهاجرت، تبعید) موضوع اصلی است…» (از یادداشت مورخ 15/6/1990، روزها در راه، جلد

ادامهٔ مطلب»

کمینه‌های ژابس

کمینه‌های ژابس از دفترِ کلمات رسم می‌کنند ادمون ژابس | ترجمهٔ ناصر نبوی   و جمجمهٔ جابِس که می‌خواند: آن که بلا را با خود دارد کتاب را با خود دارد.[1] شاعر تبعید و کتاب، ادمون ژابس (1991-1912) در مجموعه‌آثار خود نمونه‌های فراوانی از پاره‌پاره‌نویسی دارد. از مهم‌ترین اثرش کتاب پرسش‌ها گرفته تا کتاب شباهت‌ها و کتاب حواشی آفوریسم و پاره‌نوشت ــ در قرائت مدرنشان ــ نقش مهمی در شکل‌گیریِ سبک او ایفا کرده‌اند، سبکی که چهل‌تکه‌ای است از انواع

ادامهٔ مطلب»

کاسهٔ زائر

کاسهٔ زائر (موراندی) فیلیپ ژاکوته ترجمهٔ ناصر نبوی «شاعر پیش نقاش چه می‌کند؟ تر و تازه کردن فکرهایش.» ــــ ژرژ پروس   مقدمه: جورجو موراندی (۱۹۶۴-۱۸۹۰) نقاش و طراح ایتالیایی از رازآمیزترین چهره‌های هنر مدرن است، هم در زندگی و هم در آثار. رازآمیز بودن زندگیِ او بیش از هر چیز در انزوایی ریشه دارد که عمده‌ی فعالیتش را منحصر کرد به آفرینش‌گری درون آتلیه از سویی و آموزش طراحی به دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان آکادمیِ هنرهای زیبای بولونیا از

ادامهٔ مطلب»

کتاب بی‌قراری پسوا

کتاب بی‌قراری فرناندو پسوا برگردان فارسی از ترجمه‌ی فرانسوی: ناصر نبوی     درامد: هفت پاره‌ای که در ادامه می‌خوانید، پاره‌های آغازین شاهکار منثور فرناندو پسوا شاعر بزرگ پرتغالی‌اند که به نام کتاب بی‌قراری (Livro do Desassossego) شناخته می‌شود. این کتاب اثر یکی از دگرنام‌ها[1]‌ی اصلیِ پسوا به نام برناردو سوارز است و ظرف بیست و اندی سال از روزگار جوانی تا زمان مرگ پسوا به رشته‌ی تحریر درآمده‌. متن نامدون این کتاب در قالب قریب به پانصد یادداشت در

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.