لوگو مجله بارو

ملیحه بهارلو

فارسی چه کند؟

فارسی چه کند؟ گفت‌وگو درباره‌ی بن‌بست‌هایی که بر سر راه زبان فارسی وجود دارد و افق‌های پیش‌رویش مجال بسیاری می‌طلبد و در قالب چهارصد واژه نمی‌گنجد. اگر بخواهم فقط بن‌بست‌های موجود بر سر راه زبان فارسی را تیتروار بنویسم چندین صفحه خواهد شد. اما مسئله‌ای که در همان نگر نخست پررنگ‌تر از همه‌ی مسائل دیگر به چشم می‌آید مسئله‌ی سیستم ناکارآمد آموزش است، پرورش پیشکش؛ سیستمی که خیلی جاها نبودش مفیدتر از بودنش است و آسیب‌هایش کم‌تر. برای اثبات این

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.