لوگو مجله بارو

لیلا سامانی

خوان‌دَن

بابت می‌تواند آشپزی کند

بابت می‌تواند آشپزی کند «بابت می‌تواند آشپزی کند.» این آخرین جملهٔ نامه‌ای‌ست که «بابت» قهرمان داستان کارن بلیکسن با آن معرفی می‌شود. جمله‌ای که در سراسر داستان بی‌آنکه تکرار شود مدام در حال پژواک است. او در یک شب طوفانی در ژوئن سال ۱۸۷۱ از راه می‌رسد، گریخته از جنگ و خون و جنون فرانسه و پناهنده به برلواگ: روستایی کوچک و دورافتاده در نروژ. جایی که دو خواهر به نام‌های فیلیپا و مارتین در خانه زرد رنگشان زندگی می‌کنند،

ادامهٔ مطلب»

بلعیدن خوشبختی

بلعیدن خوشبختی   «وطن‌دوستی چیست جز عشق به خوراکیهای خوبی که در کودکی خورده‌ایم؟» این جمله را لین یوتانگ فیلسوف و زبان‌شناس چینی در کتاب مشهورش «اهمیت زندگی» نوشته و مدعی شده‌است که فرهنگ ملتها تا حد زیادی به واسطه غذا و سبک آشپزی‌شان تعریف می‌شود. او در کتاب دیگرش «کشور من، مردم من» عشق به وطن را مجموعه‌ای از تجدید خاطرات کودکی می‌داند که با حس عمیق رضایت توام شده‌است. این احساس ــ که اسلاوی ژیژک برای آن اصطلاح

ادامهٔ مطلب»

آشپزی در ملتقای جنگ و ادبیات

آشپزی در ملتقای جنگ و ادبیات «بگو چه می‌خوری، تا بگویم کیستی» این عبارت مشهور نقل قولی‌ست از ژان آنتلم بریا ساوارن، فیلسوف اپیکوری فرانسوی و نویسنده‌ یکی از مشهورترین کتاب‌های خوراک‌شناسی با نام فیزیولوژی چشایی و چکیده‌ای‌ از یک عمر پژوهش او در زمینه‌‌ٔ تأثیر و تأثر تغذیه و شیوهٔ زندگی آدمی‌ست. به‌عقیده‌ٔ ساوارن حس چشایی، یکی از حواسی‌ست که می‌تواند بالاترین حظ را نصیب‌ انسان کند، چرا که این لذت می‌تواند با دیگر لذایذ حسی آمیخته‌شود و حتی

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.