لوگو مجله بارو

فاطمه ترابی

از چشم وَشتی

سقط جنین

سقط جنین الیزابت آر. پردی     آنچه در پی می‌آید ترجمهٔ مدخل «سقط جنین» از جلد چهارم دانش‌نامهٔ گرین‌وود در باب عشق، دوستیابی و جنسینگی در طول تاریخ[۱] است که در سال ۲۰۰۸ به سرپرستی مریل د. اسمیت و به قلم متخصصان و پژوهشگران این حوزه منتشر شده است. هریک از شش جلد این دانش‌نامه یک دورهٔ تاریخی را پوشش می‌دهد و جلد چهارم مربوط به قرون هفده و هجده میلادی است. در ستون «از چشم وشتی» قرار است هر

ادامهٔ مطلب»

حرامزایی

حرامزایی   آنچه در پی می‌آید ترجمهٔ دیباچه و مدخل «حرام‌زایی» از جلد چهارم دانش‌نامهٔ گرین‌وود در باب عشق، دوستیابی و جنسینگی در طول تاریخ[1] است که در سال ۲۰۰۸ به سرپرستی مریل د. اسمیت و به قلم متخصصان و پژوهشگران این حوزه منتشر شده است. هریک از شش جلد این دانش‌نامه یک دورهٔ تاریخی را پوشش می‌دهد و جلد چهارم مربوط به قرون هفده و هجده میلادی است. در ستون «از چشم وشتی[2]» قرار است هر ماه مدخلی از

ادامهٔ مطلب»

هزارتوی عاطفهٔ نیره وحید

هزارتوی عاطفهٔ نیره وحید ترجمهٔ فاطمه ترابی   گاهی شب در نیمه‌ام بیدار می‌شود و کاری ازم ساخته نیست جز آنکه ماه شوم.     «شعر آن‌طور که باید می‌آید، همان طور که خودش می خواهد، وقتی از خواب بیدار می‌شوم، غذا می خورم، ورزش می کنم یا با کسی گپ می زنم. گاهی همه‌ی شعر یکجا می‌آید و گاهی فقط یک خطّش. فکر می کنم شعر یکی از راه‌هاییست که روحم از آن طریق با من ارتباط می‌گیرد، نهایتِ

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.