لوگو مجله بارو

ع. پاشایی

خاموشانِ گویا

شوهرِ آمریکاییِ جلال آل احمد

شوهرِ آمریکاییِ جلال آل احمد   راوی داستان «شوهر آمریکایی» زنی‌ست ایرانی که به یک آمریکایی شوهر کرده‌ست. نویسنده در این داستان بنا را بر این گذاشته که داستانی محکم و کوبنده در حمایت از نظریه و کتابش «غرب‌زدگی» بنویسد. تمام داستان تک‌گویی زنی ایرانی‌ست که علیه غرب و غرب‌زدگی بیانیه‌ای غرّا صادر کرده در عین حال خود، همسر مردی آمریکایی شده‌ست. از همان آغاز، آداب و اخلاق و رفتار غربی را زیر رگبار حمله قرار داده‌ست. کل غرب را

ادامهٔ مطلب»

خانه‌ی مازندران

خانه‌ی مازندران خوانشی از شعرِ «خانه‌ی مازندران» اثر «کلارا خانس»، بریده از کتاب «دو خانه، دو خاموش گویا»، چاپ انتشارات یساولی، ۱۳۹۹. به ع. پاشایی در این میان که گرداگردِ ما را حصار می‌کشید شب، از کاج بالا رفتیم. زمان تاب می‌خورد در تاب. عشقْ خواب بود در طراوت چمن. پژواکی از رقص‌های عتیق چرخ‌زنان گرداگردِ گردوبُن و خاطره ی اسب‌ها می‌لرزاند دشت‌ها را. بر فراز خانه‌ی خاموش مریخ تحمیل می‌کرد تبارش را در این میان زنجره‌های پُرکوش پی می‌بستند

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.