لوگو مجله بارو

علیرضا سیف‌الدینی

نزدیک‌خوانی

نثر و سبکِ نثر در ادبیاتِ روایی

نثر و سبکِ نثر در ادبیاتِ روایی وقتی به مجموعۀ کتاب‌های غیرمنظومِ (منثور) گذشته‌مان نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بخش بزرگی از این مجموعه را کتاب‌هایی تشکیل می‌دهد که به تاریخ پرداخته‌اند. من امر توجه به تاریخ و ثبت وقایع را نه‌تنها انکار نمی‌کنم، بلکه لازم می‌دانم. اما در این‌جا موضوع بحث آن چیزی است که میان مورخ و وقایع قرار می‌گیرد؛ یعنی ثبتِ وقایع از طریق کلمات؛ هرچند اغلب مورخان وقایعی را ثبت کرده‌اند که در سمت «حکمرانان» بوده

ادامهٔ مطلب»

همان

همان  [از نیم‌نگاهی به جنبش زن، زندگی، آزادی]   ۱. همان‌گونه که می‌دانیم، ایران کشوری متشکل از اقوام مختلف است و مردمان آن در طول تاریخ خود شاهد فراز و فرودهای اجتماعی-سیاسی و تنش و رفت‌وبرگشت‌هایی بین ارادۀ اکثریت و ارادۀ چند یا چندین فرد یا قشر اجتماعی بوده است. به این معنی که در هر دوره از تاریخ این کشور، همواره زمامدارانی بر آن حکم رانده‌اند و عده‌ای با نام منورالفکر یا روشنفکر بر اعمال حکم‌رانان نظارت و از

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.