لوگو مجله بارو

علیرضا سیف‌الدینی

نزدیک‌خوانی

کاستن از فاصلهٔ گفتار و نوشتار

کاستن از فاصلهٔ گفتار و نوشتار پیش از آنکه به پاسخِ پرسشِ طرح‌شده بپردازم، لازم می‌دانم مواردی را یادآوری کنم. همان‌گونه که می‌دانیم مبدأ تاریخ خطِ فارسی کنونی به اواخرِ سدۀ سوم و و اوایل سدۀ چهارم هجری قمری برمی‌گردد، اما نثرِ فارسی از آن هنگام تا کنون دگرگونی‌های بسیاری به خود دیده است. این دگرگونی‌ها را فقط از راهِ کتاب‌های به‌جامانده از ادوار مختلف تاریخ می‌توان درک کرد، اما راه بر درک و دریافت چگونگی ریزگان گفتار مردم معمولی

ادامهٔ مطلب»

همان

همان  [از نیم‌نگاهی به جنبش زن، زندگی، آزادی]   ۱. همان‌گونه که می‌دانیم، ایران کشوری متشکل از اقوام مختلف است و مردمان آن در طول تاریخ خود شاهد فراز و فرودهای اجتماعی-سیاسی و تنش و رفت‌وبرگشت‌هایی بین ارادۀ اکثریت و ارادۀ چند یا چندین فرد یا قشر اجتماعی بوده است. به این معنی که در هر دوره از تاریخ این کشور، همواره زمامدارانی بر آن حکم رانده‌اند و عده‌ای با نام منورالفکر یا روشنفکر بر اعمال حکم‌رانان نظارت و از

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.