لوگو مجله بارو

سودابه اشرفی

هتل کلونیال

همسفران انقلاب

همسفران انقلاب   [Fellow Travelers of the Revolution]   اصطلاحِ «همسفران» با دو مفهوم به هم تنیدهٔ سفر ذهنی و فیزیکی، نخستین‌بار توسط آلکساندر هِرزن[i] متفکر روس، ملقب به «پدر سوسیالیزم شوروی» به کار گرفته شد و بعدها در زمان جنگ سرد، در رابطه با همراهان فکری حزب کمونیست. در لغت‌نامهٔ وِبستر، جلو عبارت همسفران یا فِلو تراولِرز آمده است: «شخص یا اشخاصی که بدون وابستگی رسمی به یک حزب یا دولت با سفر و سفرنامه‌نویسی به اهداف یک ایدئولوژی

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.