لوگو مجله بارو

داریوش شاهین‌راد

خوانش‌نامه

برلین الکساندر پلاتس: زبان و موزاییک

برلین الکساندر پلاتس و بینوایان: زبان و موزاییک برلین الکساندر پلاتس اثر آلفرد دوبلین ــ که چندسالی است آقای علی‌اصغر حداد این فرصت را به خوانندگان فارسی‌زبان ارزانی داشته‌اند که آن را با ترجمۀ شیوای ایشان بخوانند ــ بیش از آنکه داستان فرانتز بیبرکپف باشد، کوششی است ادبی برای تقرب جستن به برلینِ دهۀ بیست میلادی. نمی‌گویم بازنمایی یا توصیف یا ثبت، زیرا کاری که دوبلین در این رمان با زبان می‌کند بس فراتر از این است: او برلین را به عرصۀ

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.