لوگو مجله بارو

حمیدرضا توکلی

جهان پارسی‌زبان

جهان پارسی‌زبان گمان می‌کنم بهتر باشد از مفهومی آغاز کنیم که سخت غریب افتاده: «جهان پارسی‌زبان». امروز در میان طبقهٔ تحصیل‌کرده و فرهیختهٔ ما و حتی در صف شیفتگان زبان و ادب فارسی، بسیاری هستند که تصوری حتی مبهم از قلمرو کنونی زبان فارسی ندارند. نمی‌دانند ازبکستان، تاجیکانی دارد پارسی‌گو. از قول و غزل پارسی قوالان پاکستانی شگفت‌زده می‌شوند و هنگامی که ترجیع ترانه‌ای تاجیکی به گوششان می‌خورد که: «شاهنامه وطن است»، مقیم مقام حیرت می‌شوند. طرفه آن‌که در ایران،

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.