لوگو مجله بارو

حسن هاشمی میناباد

مینه‌وو

گل سرخ و علف هرز

گل سرخ و علف هرز   تجربه‌ای در ترجمهٔ ادبی: گل سرخ و علف هرز   امروز ترجمه اصلی‌ترین دریچهٔ آشنایی ما با جهان و جهانیان است به گونه‌ای که بر تألیف در فارسی پیشی گرفته. به همین دلیل بهبود کیفیت ترجمه اهمیت به‌سزایی یافته. ترجمه‌های خوب می‌توانند راه را برای تألیف‌های خوب باز کنند. جایگاه فعلی ترجمه باعث شده که هر کسی با کوره‌سوادی که از زبان خارجی دارد دست‌به‌کار شود و اثری را به زیور طبع بیاراید. آثار

ادامهٔ مطلب»

مقبولیت زبانی

مقبولیت زبانی خوانش‌پذیری و بسندگی ‌ تقدیم به آقای محمدرضا جعفری که ویرایش‌هایشان مظهر حد عالی مقبولیت زبانی در ترجمه است ‌   صحت[i]، خوانش‌پذیری[ii]، مقبولیت[iii]، و بسندگی[iv] از جمله معیارهای ارزیابی و نقد ترجمه است. اولین ملاکْ ساده‌ترین آن‌ها نیز هست، اما تعاریف گوناگونی از بسندگی و مقبولیت شده و حتی در مواردی این دو برای توصیف مفهوم واحدی به‌کار رفته‌اند. خوانش‌پذیری مقوله‌ای است که در هر سه مورد دیگر دخیل است. صحت در ترجمه ناظر است بر انتقال

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.