لوگو مجله بارو

تیام خزایی

با حافظ

از حافظ

از حافظ   این مختصرهای نوشته شده در این ستون، طبعاً مدعای گفتن چیز تازه‌ای را در حکایت درازدامن حافظ‌شناسی ندارد چراکه پیش و بیش از این، بسیاری از جنبه‌های گوناگون به این مهم پرداخته‌اند. اما چرا اصولاً دوباره حافظ و چرا عنوانِ «با حافظ»؟ حافظ، بعدِ این همه سده همچنان همخانهٔ ماست و این همخانگی شگرف و شگفت، دلایل بسیاری دارد؛ نبوغِ او در دیدن و گفتنِ از ما با شباهت‌هایی میان زمانهٔ او با ما، از آن جمله

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.