لوگو مجله بارو

پژمان واسعی

بوطیقای شعر آزاد

ینگهٔ مغموم

ینگهٔ مغموم خوانشی از شعر «حکایت» نوشتهٔ الف. بامداد   حکایت 1         مطرب درآمد 2        با چکاوکِ سرزنده‌ئی بر دستهٔ سازش. 3        مهمانانِ سرخوشی 4        به پای‌کوبی برخاستند 5        از چشمِ ینگهٔ مغموم 6                                     آن‌گاه 7        یادِ سوزانِ عشقی ممنوع را 8        قطره‌ئی 9        به زیر غلتید. [] 10      عروس را 11      بازوی آز با خود برد. 12      سرخوشانِ خسته پراکندند. 13      مطرب بازگشت 14      با ساز و 15               آخرین زخمه‌ها در سرش 16              شاباشِ کلان در کلاه‌اش. 17      تالارِ

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.