لوگو مجله بارو

امیرحسین نیک‌زاد

شکلِ بیت

سمت سرایش بیت

شکلِ بیت | یک. بیت از کدام سمت سروده می‌شود؟ امیرحسین نیک‌زاد بیت، خاصه بیتِ غزل، یکی از رازآلودترین شکل‌های سخن‌پیوستن است.(1) ساختار پیچیدۀ بیت آن را در تراز پدیده‌های انگشت‌شماری همچون کالا، کار انسانی، رؤیا و شاید نزدیک‌تر از همه لطیفه‌های کلامی قرار می‌دهد، پدیده‌هایی که هر یک موضوع پژوهشی پردامنه بوده است.(2) تجربۀ بی‌واسطۀ این پدیده‌ها در زیست روزمرۀ انسان بداهتی با خود دارد که سازوکار پیچیدۀ تولید یا عملکردشان را دیریاب‌تر می‌کند. برای مثال، دادوستد یک کالا

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.