لوگو مجله بارو

احمد خلفانی

نزدیک از دور

انزوا در میانهٔ میدان

انزوا در میانهٔ میدان   رمان ابله و مسئلهٔ زمان فردی   اگر برای دیدن شهرها به میدان‌ها، خیابان‌های روشن و شاهراه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای اکتفا کنیم، بسیاری حقایق از دیدمان پنهان می‌مانند. این مکان‌ها، و نیز جاده‌ها و شاهراه‌هایی که شهرها و کشورها را به هم وصل می‌کنند، معمولاً در همه‌جا یکسانند. ما در رمان به دخمه‌ها، به گوشه‌های خلوت و ساکت، به کوچه پس‌کوچه‌های تاریک و پنهان، به زوایای تیره و تار زندگی انسانی سرمی‌زنیم. می‌توان گفت که

ادامهٔ مطلب»

صد سال تنهایی آن‌ها و چهل سال تنهایی ما

صد سال تنهایی آن‌ها و چهل سال تنهایی ما   نگاهی به اشراق درخت گوجه سبز، نوشتهٔ شکوفه آذر ‌ روایت از دو سو مهم‌ترین خصلت رئالیسم جادویی، همان‌طور که از عنوانش نیز برمی‌آید، این است که از یک طرف به دنیای واقعی و روابط اجتماعی نظر دارد و از طرف دیگر به دنیای جادو و جادوگری که شخصیت‌های داستان، خود را از آن جدا نکرده‌اند. رمانی چون “صد سال تنهایی“، که بسیاری از نویسندگان این سبک، خواه ‌ناخواه، تحت

ادامهٔ مطلب»

پشتیبان بارو در Telegram logo تلگرام باشید.

مسئولیت مطالب هر ستون با نویسنده‌ی همان ستون است.

تمام حقوق در اختیار نویسندگانِ «بارو» و «کتابخانه بابل» است.