لوگو کتابخانه بابل

شهریار رحمانی

برای عشق به میهن،‌مائوریتسیو ویرولی

میهنِ آزادی

میهنِ آزادی   از جمله‌ی «او یک شهروند ایرانی، انگلیسی یا آمریکایی است» واژه‌ی شهروند را حذف کنید؛ می‌شود او یک ایرانی، انگلیسی یا آمریکایی است. با این حذف شما چه تغییری در مفهوم ایجاد کرده‌اید؟ این خط فارقی‌ست که

استبداد شایستگی | مایکل سندل | ترجمهٔ صبا نوروزی | بنگاه نشر پارسه

کالبدشکافی موفقیت

کالبدشکافی موفقیت   استبداد شایستگی کتابی «به‌موقع» است. اجازه بدهید منظورم را توضیح دهم: در زمانه‌ای که آشفتگی و پریشانی وسعت دید انسان را محدود کرده کتاب به‌موقع کتابی‌ست که پرده از روال و فرآیندی برمی‌دارد که همگان خوش می‌پندارندش

برای عشق به میهن | مائوریتسیو ویرولی | ترجمهٔ مهدی نصرالله‌زاده

میهن آزادی

میهن آزادی   از جمله‌ی «او یک شهروند ایرانی، انگلیسی یا آمریکایی است» واژه‌ی شهروند را حذف کنید؛ می‌شود او یک ایرانی، انگلیسی یا آمریکایی است. با این حذف شما چه تغییری در مفهوم ایجاد کرده‌اید؟ این خط فارقی‌ست که