لوگو کتابخانه بابل

سحر خانلو

سوکوروتازاکی بی‌رنگ و سال‌های زیارتش

زخم عمیق انزوا

زخم عمیق انزوا   دوستی آغوش است. آغوشی برای تجربه و کشف خود. دوستی بازتاب علاقه و توجه هر آدمی به خودش است. دوستی از ارتباط آدم با خودش نشأت می‌گیرد. و جمع دوستان، خالق فضایی باز است برای جستجوی

سوتفاهم در مسکو

سوتفاهم در مسکو

سوتفاهم در مسکو   ما انسان‌ها ناتمام هستیم. محدودیت و ناقص بودن بخشی جدانشدنی از ماهیت وجودیِ  ماست. ما انسانیم و درک‌مان بالاتر از دانسته‌هایمان نیست و بیشتر از آنچه به دست می‌آوریم از دست می‌دهیم و بیشتر از راستی

ازخودبیگانگی یک شاعر

ازخودبیگانگی یک شاعر

ازخودبیگانگی یک شاعر   «شعر سرزمینی است که در آن هر گفته‌ای تبدیل به واقعیت می‌شود. شاعر دیروز گفته‌است: زندگی همچون گریه‌ای بیهوده است؛ و امروز می‌گوید: زندگی چون خنده شاد است، و هر بار درست گفته‌است. امروز می‌گوید: همه

رویای سلت

رویای سلت

رویای سلت   احتمالاً بارها به این اندیشیده‌ باشید که «قهرمان ملی» کیست؟ این سؤال ممکن است کمی حساسیت‌برانگیز باشد چراکه سخت می‌توان انتظار داشت قهرمانی ظهور کند که همه به یک میزان قهرمانش بپندارند. پس رمز و راز ماندگاری

عشق از سر خودخواهی یا بخشندگی

عشق از سر خودخواهی یا بخشندگی

عشق از سر خودخواهی یا بخشندگی   با شنیدن و خواندن واژۀ هوش مصنوعی، تصاویر گوناگونی در ذهن هریک از ما نقش می‌بندد. برخی به یاد اصوات و تصاویر عجیب و ترسناک فیلم‌های علمی-تخیلی می‌افتیم. داستان‌های مربوط به آیندۀ نسل

کشتن شرافتمندانه

کشتن شرافتمندانه

کشتن شرافتمندانه   خواندن رمانهای جنایی همواره با نوعی لذت‌طلبی غریب همراه بوده است. جرمی اتفاق می‌افتد، تنش میان سطوح مختلف جامعه به تصویر در می‌آید و فردی برای کشف حقیقت گماشته می‌شود. جهانی یک سر رمز و راز با

رفتن به مزار

رفتن به مزار   جمعه سر شب بود که مردم از خانه‌هایشان بیرون زدند و شهر را زیر چکمهٔ سربازان روس مسلح دیدند. آن روز «گورستان امپراتوری‌ها» به اشغال نظامیان روس درآمد. طولانی‌ترین جنگ تاریخ اتحاد شوروی آغاز شده بود

عادی و آسیب‌پذیر

عادی و آسیب‌پذیر   چند وقتی از بهار پراگ گذشته و بساط دیکتاتوری سرخ به‌نوعی برچیده شده اما شهر آبستن روایت‌های تلخ و پیاپی است. مردم متأثر از تجربهٔ اندوه، از جنگ و اشغال گرفته تا نسل‌کشی و انقلاب، بر

بازمانده روز

بازماندهٔ روز

بازماندهٔ روز «وقتی خانۀ آدم آتش گرفته، آدم اهل خانه را توی اتاق پذیرایی جمع نمی‌کند که یک ساعت دربارۀ بهترین راه فرار از آتش بحث کند.»برای عبور از بحران در امور مملکتی چطور؟ مضحک است اگر از پیشخدمت خانه

عالیجناب کیشوت

تردید به‌جای ایمان

تردید به‌جای ایمان گراهام گرین قصه‌گویی است که از تجربۀ زیسته‌اش در سرزمین‌ها و فرهنگ‌های رنگارنگ استفاده می‌کند تا دنیایی را به تصویر بکشد شبیه به دنیای واقعی، و شخصیت‌هایی خلق ‌کند عادی و انسانی. جهانی که گرین خلق می‌کند