لوگو کتابخانه بابل

کامران سلیمانیان

لطیفه‌ها از کجا می‌ایند

جوانب ادبیات

جوانب ادبیات   دوستی می‌گفت چون جامعه‌‎شناسان ما کلاً اهل ادبیات به معنی مثلاً خواندنِ رمان، محض لذت بردن صرف نیستند مطلب درخوری هم تولید نکرده‌‎اند. من مطلب درخور را این‌طور فهمیدم که کارکرد شاخه‌‎های فکریِ جنبیِ ادبی در گام