علی شاهی

رابطه حماسه و ارزش‌های جمعی
ادبیات

حماسه‌ها و زمین‌ها

نگاهی به رابطهٔ حماسه و ارزش‌های جمعی ‌ حماسه‌ها بیش از آن‌که با شمشیرها و خون‌ها، با جنگ‌ها و لشکرها، در رابطه باشند، با زمین‌ها

عکس مقاله اشباح بورخس
ادبیات

اشباح بورخس

درباره‌ی «نقد خیالی» در آثار بورخس ۱.  داستان «هرون»ها: راوی داستان «تلون، اوکبر، اوربیس ترتیوس» اثر بورخس، به جلد یازدهم دایره‌المعارفی دست می‌یابد که درباره‌ی