لوگو کتابخانه بابل

اکرم پدرام‌نیا

تعمی در عنوان رمان فینیگنز ویک، آخرین رمان جیمز جویس

از فینگان‌ها تا فینگنز ویک

شب‌زنده‌داری فینگان‌ها، بیداری فینگان‌ها، احیای فینگان‌ها؟ یا هیچ‌کدام؟ تعمقی در ترجمه‌ی عنوان آخرین رمان جیمز جویس: فینگنز ویک     «امروز مامان مرد، شاید دیروز؛ نمی‌دانم. تلگرامی از آسایشگاه دریافت کردم: ”مادر مرد، خاکسپاری فردا، با عرض تسلیت و احترام“

لولیتا ناباکف

خواندن لولیتا: ورود به تالار آینه

خواندن لولیتا: ورود به تالار آینه   «خواندن رمان لولیتا مثل ورود به تالار آینه است» اکرم پدرام‌نیا ناباکوف می‌گوید، «دوست دارم خواننده را وسوسه کنم، پشت گوشش را قلقلک بدهم و غلتیدن او را به این‌سو و آن‌سو ببینم.»۱